"Stenbrott på Bohus-Malmön är Kerstin Grundbergs målarrevir. Borrkärnor blir en sen tids glödande inbrytning i, och ett slags sökarljus mot, ett okänt dunkelt ursprung. Både färg och form möts här, i dessa branta väggar, stup och skrevor, på ett lyckosamt sätt den sträva stenytan i skiftande dagrar, de lodräta borrkärnorna likt konstruktivistiska element i målningen. Det är bra som måleri betraktat, dessutom smått tänkvärt."


Lars-Erik Selin i Svenska Dagbladet